ติดตามสถานะตราสารหนี้ผิดนัดชำระกองทุน


Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 23/12/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 23/12/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 20/11/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 20/11/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 20/11/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 20/11/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน กันยายน 2563 21/10/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน กันยายน 2563 21/10/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน กันยายน 2563 21/10/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน กันยายน 2563 21/10/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 18/09/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 18/09/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 18/09/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 18/09/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 11/08/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 11/08/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 11/08/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 11/08/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 14/07/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 14/07/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 14/07/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 14/07/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 15/06/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 15/06/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 15/06/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 15/06/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH)ประจำเดือน เมษายน 2563 13/05/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน เมษายน 2563 13/05/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน เมษายน 2563 13/05/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน เมษายน 2563 13/05/2563