นโยบายการใช้คุกกี้


นโยบายคุกกี้
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ("บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุกกี้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ ถ้าหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้รวบรวมข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลง หรือตั้งค่าการยอมรับคุกกี้ได้ที่เมนู “ตั้งค่า” ของอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่

นอกจากนี้ การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันไม่ได้จำกัดเพียงการใช้ในเว็บไซต์และเว็บเบราว์เซอร์ แต่รวมไปถึงแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์ ซึ่งจะสามารถสร้างคุกกี้ได้เช่นกัน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

  • เพื่อสำรวจการใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม และจดจำความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อพัฒนาให้มีการแสดงผลที่สอดคล้องกับความชอบและสนใจในการใช้งาน
  • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  • เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
  • เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทฯ บนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทฯ อาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน

ในการนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานให้ปลอดภัย  

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้
คุกกี้สำหรับเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการดังต่อไปนี้


ลำดับ ประเภท อธิบาย รายละเอียด
1. คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย ชื่อคุกกี้: XSRF-TOKEN โดเมน: www.xspringam.com รายละเอียด: This cookie is written to help with site security in preventing Cross-Site Request Forgery attacks ระยะเวลาจัดเก็บ: 14 minutes
ชื่อคุกกี้: laravel_session โดเมน: www.xspringam.com รายละเอียด: Internally laravel uses laravel_session to identify a session instance for a user ระยะเวลาจัดเก็บ: 14 minutes
2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชม ซึ่งจะทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าให้แก่ท่านได้ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้ ชื่อคุกกี้: _ga_6SD82D6P81 โดเมน: .xspringam.com รายละเอียด: This cookie is used by Google Analytics to persist session state. ระยะเวลาจัดเก็บ: 2 years
ชื่อคุกกี้: _ga โดเมน: .xspringam.com รายละเอียด: This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. ระยะเวลาจัดเก็บ: 2 years
3. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ชื่อคุกกี้: _fbp โดเมน: .xspringam.com รายละเอียด: Used by Meta to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers ระยะเวลาจัดเก็บ: 2 months 29 days
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งท่านผู้ชม/ผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่า คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้ถูกจัดการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเกิดจากการที่บริษัทฯ มีการเชื่อมโยงเว็ปไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบุคคลอื่นมายังเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ เช่น วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น โดยคุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่าท่านผู้ชม/ผู้ใช้งานเว็บไซต์ควรศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทฯ ได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานได้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป