ติดตามสถานะตราสารหนี้ผิดนัดชำระกองทุน


Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 13/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2566 01/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2566 01/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 30/05/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 25/05/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 25/04/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 22 เมษายน 2566 21/04/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 18/04/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 11/04/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 21/03/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 16 มีนาคม 2566 16/03/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 09/03/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 22/02/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ KC (ขัดทรัพย์) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 15/02/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 15/02/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน มกราคม 2566 27/01/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 19 มกราคม 2566 20/01/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 19/01/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 05/01/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 01/12/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 01/12/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 01/12/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 17/11/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 18/10/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 5 ตุลาคม 2565 18/10/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 12 ตุลาคม 2565 18/10/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน กันยายน 2565 17/09/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน กันยายน 2565 07/09/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 06/09/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน กันยายน 2565 06/09/2565