ช่องทางการชําระเงิน


ช่องทางการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

Bank:กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Branch: สุรวงศ์

Account Type: กระแสรายวัน

Account number: 023-6-06624-2

Bank:กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Branch: สำนักสีลม

Account Type: กระแสรายวัน

Account number: 001-1-32056-2

Bank:ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Branch: ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)

Account Type: กระแสรายวัน

Account number: 168-3-00235-4

Bank:กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Branch: สำนักงานใหญ่

Account Type: กระแสรายวัน

Account number: 101-3-39818-3

Bank:กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Branch: ชิลลิคเฮ้าส์

Account Type: กระแสรายวัน

Account number: 503-0-00078-2