ติดต่อเรา


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนงแขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร : 02-030-3730

อีเมล : [email protected]

แจ้งข้อมูล

แจ้งข้อมูล

  • ข้าพเจ้าได้รับทราบและทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วก่อนทำการกดส่งข้อมูล
ส่งข้อมูล