ติดตามสถานะตราสารหนี้ผิดนัดชำระกองทุน


Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 06/09/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 31/08/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 19/08/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 02/08/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 01/08/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 01/08/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 18/07/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 31/05/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน มีนาคม 2565 04/04/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน มีนาคม 2565 18/03/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 24/02/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 24/02/2565
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 03/11/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 03/11/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 03/11/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 03/11/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ฉบับที่ 4 / 2564 10/06/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ฉบับที่ 3 / 2564 14/05/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ฉบับที่ 1 / 2564 11/03/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ฉบับที่ 2 / 2564 11/03/2564
รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ฉบับที่ 2 / 2564 11/03/2564
รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ฉบับที่ 1 / 2564 11/03/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน มกราคม 2564 16/02/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน มกราคม 2564 16/02/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 27/01/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 26/01/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 26/01/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 26/01/2564
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (WCIH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 23/12/2563
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 23/12/2563