ติดตามสถานะตราสารหนี้ผิดนัดชำระกองทุน


Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 03 พฤษภาคม 2567 03/05/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ. วันที่ 30 เมษายน 2567 30/04/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 26 เมษายน 2567 26/04/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 09 เมษายน 2567 09/04/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 03 เมษายน 2567 03/04/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 20 มีนาคม 2567 20/03/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ณ. วันที่ 7 มีนาคม 2567 07/03/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 19/02/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ณ. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 16/02/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 14/02/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 13/02/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 02/02/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 29 มกราคม 2567 29/01/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ณ. วันที่ 26 มกราคม 2567 26/01/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน มกราคม 2567 12/01/2567
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 14/12/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 01 ธันวาคม 2566 01/12/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 22/11/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 14/11/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 08/11/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 26 ตุลาคม 2566 26/10/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 2 ตุลาคม 2566 02/10/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 21/08/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 09/08/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) วันที่ 24 สิงหาคม 2566 01/08/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 25/07/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 20/07/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 26/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 13/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2566 01/06/2566