ติดตามสถานะตราสารหนี้ผิดนัดชำระกองทุน


Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 01 ธันวาคม 2566 01/12/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 22/11/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 14/11/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 08/11/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 26 ตุลาคม 2566 26/10/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 2 ตุลาคม 2566 02/10/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 21/08/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) วันที่ 24 สิงหาคม 2566 01/08/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 20/07/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 26/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 13/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2566 01/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2566 01/06/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 30/05/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 25/05/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 25/04/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 22 เมษายน 2566 21/04/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 18/04/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 11/04/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 21/03/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 16 มีนาคม 2566 16/03/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 09/03/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 22/02/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ KC (ขัดทรัพย์) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 15/02/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 15/02/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (EARTH) ประจำเดือน มกราคม 2566 27/01/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 19 มกราคม 2566 20/01/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 19/01/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (KC) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 05/01/2566
Update รายงานตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ (IFEC) ณ. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 01/12/2565