Insurance


“ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทประกันชั้นนำในประเทศ และบริษัทตัวแทนธุรกิจประกันชั้นนำในต่างประเทศ ด้วยการเป็นผู้ส่งต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพไปยังคู่ค้าด้านประกันชั้นนำที่มีศักยภาพ และมีความน่าเชื่อถือ ต่อยอดการเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งที่ครอบคลุมและมีความเป็นมืออาชีพ ผ่านช่องทางการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนงแขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร : 02-030-3730

อีเมล : [email protected]

ติดต่อเรา