ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (Dividend payment)

X-SEQS-ID

10.2133

... -0.22

ณ วันที่ 01/03/2567

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567


กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน X-SEQS-ID -4.39 -1.26 -10.07 -16.48 0.17 N/A N/A 0.75
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) -3.62 -1.08 -11.39 -16.00 0.43 N/A N/A 2.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.30 13.13 13.15 12.97 12.45 N/A N/A 12.83
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 11.28 11.32 11.72 11.99 11.41 N/A N/A 12.80

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)


ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
กองทุน X-SEQS-ID N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.68 26.56 0.64 N/A
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.11 17.67 3.53 N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน N/A N/A N/A 0.00 N/A N/A 15.19 11.65 12.85 N/A
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

กราฟราคาย้อนหลัง


XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ