ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (Dividend payment)

X-SEQS-ID

10.2133

... -0.22

ณ วันที่ 01/03/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAVวันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/03/2567 10.2133 10.2134 10.2133 ... -0.22 4,138,372.76
29/02/2567 10.2362 10.2363 10.2362 ... -0.68 4,147,672.15
28/02/2567 10.3060 10.3061 10.3060 ... -0.59 4,175,957.55
27/02/2567 10.3668 10.3669 10.3668 ... -0.62 4,200,571.28
23/02/2567 10.4317 10.4318 10.4317 ... -1.07 4,226,886.55
22/02/2567 10.5445 10.5446 10.5445 ... +0.88 4,272,591.67
21/02/2567 10.4529 10.4530 10.4529 ... +1.07 4,235,482.04
20/02/2567 10.3425 10.3426 10.3425 ... -0.27 4,190,733.16
19/02/2567 10.3708 10.3709 10.3708 ... +0.12 4,202,189.98
16/02/2567 10.3583 10.3584 10.3583 ... -0.15 4,197,153.54
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ