งานสัมมนา GAME CHANGER พลิกวิกฤตสร้างโอกาส... ปรับพอร์ตให้ทันโลกการลงทุน จังหวัดสุพรรณบุรี


ภาพบรรยากาศงานสัมมนา GAME CHANGER พลิกวิกฤตสร้างโอกาส... ปรับพอร์ตให้ทันโลกการลงทุน

จัดโดย บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด และ YEC หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย คุณยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับคุณธนวัต ภู่เจริญ ผู้บริหารสายงานการขาย และการตลาด บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด

งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณวีระ ตั้งวุฒิไกรวิทย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ร่วมกับคุณณัฐิตา มิตรเกื้อกูล ประธาน YEC จังหวัดสุพรรณบุรี