ภาพบรรยากาศงานสัมมนา GAME CHANGER พลิกวิกฤตสร้างโอกาส... ปรับพอร์ตให้ทันโลกการลงทุน จังหวัดราชบุรี


ภาพบรรยากาศงานสัมมนา GAME CHANGER พลิกวิกฤตสร้างโอกาส... ปรับพอร์ตให้ทันโลกการลงทุน

ภายใต้การบรรยายในหัวข้อ อัพเดทเทรนด์การลงทุน, การจัดสรรสินทรัพย์, การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการะดมทุนรูปแบบใหม่
จัดโดย บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด และ YEC หอการค้าจังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี นำโดย คุณยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับคุณธนวัต ภู่เจริญ ผู้บริหารสายงานการขาย และการตลาด บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณมณฑาทิพย์ จันทร์สวาท ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน