เตรียมความพร้อมระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ (DIPROM Capital Market)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด นำโดย นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “เปิดมุมมองการระดมทุนไทย พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกยังโคม่า” ในงานการจับคู่ / เจรจาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ (Business Matching) ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ (DIPROM Capital Market) โดยมี ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจได้ในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม