Quarterly Market Insight


Quarterly Update 4Q 2023

  • เศรษฐกิจสหรัฐยังแกร่ง สถิติชี้ไตรมาส 4 คือความหวัง ท่ามกลางความเสี่ยงที่กดดัน

เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 ท่ามกลางการปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลก การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นอินเดียและญี่ปุ่น การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของ FED และการใช้ดอกเบี้ยสูงยาวนานเพื่อกดเงินเฟ้อระยะยาวลง สะท้อนจากรายงาน Dot-plot ที่คาดการณ์ว่าดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะยืนอยู่สูงกว่า 5% ไปนานกว่า 1 ปีต่อจากนี้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า กดดัน     Valuation ของหุ้นเติบโต (Growth Stock) และหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลาง/ขนาดเล็กที่อัตราการทำกำไรยังไม่ชัดเจน รวมทั้งกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM)

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานยังคงประกาศตัวเลขที่ดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตัวเลข GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 เติบโตสูงถึง 4.9% เทียบกับไตรมาสที่แล้ว ทำให้ความน่าจะเป็นที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ Higher for Longer หรือภาวะที่ดอกเบี้ยคงตัวสูงต่อเนื่องยาวนานเป็นไปได้ยาก และการลดดอกเบี้ยจะล่าช้าออกไป ผนวกกับสงครามที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ หลังจากชาติมหาอำนาจเสริมกำลังทหารเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมัน ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น กดดันเงินเฟ้อที่ก่อนหน้านี้กำลังปรับตัวลง กลับมาเร่งตัวสูงขึ้น

XSpring AM มองว่าหุ้นโลกมี Valuation ที่น่าดึงดูดมากขึ้นและคาดการณ์ว่าผลตอบแทนคาดหวังของหุ้นโลกจะสูงกว่าปกติในระยะ 1-3 เดือนข้างหน้า หุ้นขนาดใหญ่ที่มีกระแสเงินสดและงบการเงินที่แข็งแกร่ง รวมทั้งสินทรัพย์ทางเลือก เช่น สินทรัพย์นอกตลาด น่าจะตัวเลือกการลงทุนที่ดี
ดาวน์โหลดไฟล์