Williams % R บอกอะไรกับนักลงทุน?
Williams % R บอกอะไรกับนักลงทุน?

การลงทุนมีหลายวิธี ซึ่งความหลากหลายจึงนำไปสู่การเกิดมากมายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด Williams %R หรือที่เรียกว่า Williams Percent Range ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญ ที่ใช้บอกแนวโน้มราคาเพื่อหาจังหวะในการลงทุน และรายละเอียดและการใช้งานของ Williams %R ที่นักลงทุนควรรู้คืออะไร วันนี้ XSpring จะพาไปหาคำตอบ  

  • Williams % R คืออะไร?

Williams Percent Range Indicator หรือ %R คือ การวัดดัชนีของความเร็วที่ราคาเปลี่ยนแปลงในตลาดภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ โดยเฉพาะในการระบุภาวะการซื้อมากเกินไป หรือการขายมากเกินไป

หลักการที่สำคัญของ %R คือ ค่าของ Williams %R จะอยู่ระหว่าง -100 ถึง 0 การช่วยในการแยกแยะระหว่าง การถูกซื้อมากเกินไป (Overbought) เมื่อค่า Williams %R อยู่ระหว่าง 0 ถึง -20 และ การถูกขายมากเกินไป (Oversold) เมื่อค่า Williams %R อยู่ระหว่าง -80 ถึง -100 ของราคาหุ้นหรือสินทรัพย์นั้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของราคาสินทรัพย์ในอนาคต

  • วิธีใช้ Williams %R 

นักลงทุนสามารถใช้ Williams %R เพื่อหาจุดเข้าซื้อเมื่อดัชนีอยู่ในภาวะการขายมากเกินไป และหาจุดขายเมื่อดัชนีอยู่ในภาวะการซื้อมากเกินไป 

  • ตัวอย่างเช่น 

เมื่อ Williams %R อยู่ที่ -90 อาจเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อเนื่องจากราคาสินทรัพย์อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น การยืนยันแนวโน้ม Williams %R สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Moving Average เพื่อยืนยันแนวโน้มของตลาด

  • ข้อดีของการใช้ Williams %R 

- ความง่ายในการใช้งานในการตรวจสอบว่าตลาดอยู่ในสภาวะเกินซื้อหรือเกินขาย สิ่งที่ต้องทำคือการมองหาเวลาที่ตัวชี้วัดเป็น -20 สำหรับสภาวะเกินซื้อ หรือ - 80 สำหรับสภาวะเกินขาย

-ระยะเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จากการดูแนวโน้มระยะสั้นถึงระยะยาว ให้สอดคล้องกับสไตล์การลงทุน 

-ดัชนีจาก Williams %R สามารถใช้งานได้ดีในทั้งสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มและไม่มีแนวโน้ม แต่จะส่งผลถึงผลตอบแทนของการลงทุน

-การใช้ Williams %R สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำของสัญญาณการซื้อขาย

-สามารถใช้ได้หลากหลายช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น, ระยะปานกลางหรือระยะยาว สามารถปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่นักลงทุนสนใจลงทุน 

-สามารถบอกแนวโน้มของเทรนด์ได้หาก Williams %R เปลี่ยนแปลงจากสภาวะเกินซื้อไปสู่สภาวะเกินขาย

อย่างไรก็ตาม Williams %R เป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิคที่ให้นักลงทุนใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปของสินทรัพย์ ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือขายได้ดีขึ้น เพื่อเป็นการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจลงทุน แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือตัวชี้วัดอื่น ๆ ดังนั้น Williams % R ไม่ได้เป็นสัญญาณบอกการกลับตัวของราคา เป็นเพียงสัญญาณที่ช่วยยืนยันการเกิดตลาดขาขึ้น หรือขาลงเพื่อเพิ่มความแม่นยำในผลลัพธ์และลดความเสี่ยงในการลงทุน