ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า)

General investor type (accumulative)

X-SEQS-RA

9.6757

... -0.23

ณ วันที่ 01/03/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAVวันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/03/2567 9.6757 9.7793 9.6757 ... -0.23 59,675.28
29/02/2567 9.6976 9.8015 9.6976 ... -0.68 59,810.31
28/02/2567 9.7639 9.8685 9.7639 ... -0.59 60,219.24
27/02/2567 9.8216 9.9268 9.8216 ... -0.63 60,575.22
23/02/2567 9.8837 9.9896 9.8837 ... -1.07 60,958.38
22/02/2567 9.9908 10.0978 9.9908 ... +0.88 61,618.65
21/02/2567 9.9041 10.0102 9.9041 ... +1.07 61,084.20
20/02/2567 9.7996 9.9046 9.7996 ... -0.27 60,439.51
19/02/2567 9.8266 9.9318 9.8266 ... +0.12 60,605.68
16/02/2567 9.8152 9.9203 9.8152 ... -0.15 60,535.67
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ