ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (cumulative)

X-SEQS-IA

10.2244

... -0.22

ณ วันที่ 01/03/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAVวันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/03/2567 10.2244 10.2245 10.2244 ... -0.22 10,662,990.93
29/02/2567 10.2473 10.2474 10.2473 ... -0.68 10,686,951.89
28/02/2567 10.3172 10.3173 10.3172 ... -0.59 10,759,832.45
27/02/2567 10.3780 10.3781 10.3780 ... -0.62 10,823,252.53
23/02/2567 10.4431 10.4432 10.4431 ... -1.07 10,891,056.83
22/02/2567 10.5560 10.5561 10.5560 ... +0.88 11,008,821.36
21/02/2567 10.4643 10.4644 10.4643 ... +1.07 10,913,204.18
20/02/2567 10.3537 10.3538 10.3537 ... -0.27 10,797,903.54
19/02/2567 10.3820 10.3821 10.3820 ... +0.12 10,827,423.36
16/02/2567 10.3696 10.3697 10.3696 ... -0.15 10,814,446.42
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ