ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล)

Investor type for savings (Dividend payment)

X-SEQS-DSSF

9.7606

... -0.23

ณ วันที่ 01/03/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAVวันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/03/2567 9.7606 9.7607 9.7606 ... -0.23 380,564.66
29/02/2567 9.7829 9.7830 9.7829 ... -0.68 381,431.69
28/02/2567 9.8499 9.8500 9.8499 ... -0.59 384,046.18
27/02/2567 9.9083 9.9084 9.9083 ... -0.63 383,022.78
23/02/2567 9.9716 9.9717 9.9716 ... -1.07 385,468.91
22/02/2567 10.0798 10.0799 10.0798 ... +0.87 379,650.86
21/02/2567 9.9925 9.9926 9.9925 ... +1.07 376,362.35
20/02/2567 9.8871 9.8872 9.8871 ... -0.28 372,394.51
19/02/2567 9.9145 9.9146 9.9145 ... +0.11 373,424.07
16/02/2567 9.9034 9.9035 9.9034 ... -0.15 373,009.00
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ