กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

EQUITY PRO LTF

EP-LTF

16.7094

... +0.33

ณ วันที่ 01/03/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAVวันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/03/2567 16.7094 16.7095 16.6676 ... +0.33 10,722,842.08
29/02/2567 16.6545 16.6546 16.6129 ... -0.75 10,762,177.63
28/02/2567 16.7809 16.7810 16.7389 ... -0.88 10,843,870.55
27/02/2567 16.9304 16.9305 16.8881 ... -0.09 10,940,488.69
23/02/2567 16.9459 16.9460 16.9035 ... -0.42 10,950,480.36
22/02/2567 17.0167 17.0168 16.9742 ... +0.40 10,996,221.94
21/02/2567 16.9487 16.9488 16.9063 ... +0.76 10,952,279.18
20/02/2567 16.8212 16.8213 16.7791 ... -0.02 10,869,871.60
19/02/2567 16.8253 16.8254 16.7832 ... +0.27 10,872,554.69
16/02/2567 16.7801 16.7802 16.7381 ... +0.17 10,843,319.88
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ