นักวางแผนการลงทุนอิสระ Financial Advisor


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ บลจ. เอ็กซ์สปริง

บลจ. เอ็กซ์สปริง เปิดรับนักวางแผนการลงทุนอิสระ (Financial Advisor)

 • สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนรวมได้ 17 บลจ.
 • Exclusive Private Fund สำหรับนักลงทุน XSpring AM เท่านั้น
 • ไม่มีเป้ากดดันยอดขาย แต่สามารถมีรายได้ไร้ขีดจำกัด
 • สะดวกด้วยระบบเปิดบัญชี ทำธุรกรรม และระบบดูแลลูกค้าออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีทีม IC มืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและวางแผนการทำงาน
 • มี IC Licenseหลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับรับเงินค่า Commission)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ระบุชื่อด้านหลังรูป)

*** รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ***


ติดต่อสอบถาม หรือส่งหลักฐานการสมัคร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110
ให้เราติดต่อกลับคุณจะได้รับคำแนะนำหรือการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการ รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับคุณ ในการเข้าร่วมกิจกรรม โปรโมชั่น และข่าวสาร เมื่อกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดอ่านเพิ่มเติมในนโนบายความเป็นส่วนตัวของ XSpring AM นโยบายความเป็นส่วนตัวของ XSpring AM