• การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
  Securities Brokerage : Investment Units


  กองทุนรวม (Mutual Fund) ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
  การลงทุนในกองทุนรวมนั้นเปรียบเสมือนการให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาช่วยดูแลเงินลงทุนของเราซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะจัดสรรการลงทุนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายของกองทุนรวม ประกอบกับการลงทุนใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่สูงทำให้ผู้ลงทุนมีสามารถกระจายการลงทุนได้ง่ายกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ โดยตรง

  XSpringAM จึงให้บริการการลงทุนกองทุนรวมในลักษณะ Securities Brokerage : Investment Unitsซึ่งครอบคลุมกองทุนรวมที่คัดสรรมาจากจากบลจ. ชั้นนำกว่า 17 แห่ง ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้
  กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก กองทุนรวมผสม โดยมีทั้งนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
  เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรังสรรค์การลงทุนได้หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนในชีวิต

  ติดต่อสอบถาม
  โทร. 02-030-3730 E-mail-customercare@xspringam.com

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.