• 1 เมษายน 2565 บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด โดยมี รศ.ดร. บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานกรรมการ คุณณรงค์  เพชรสุก  เลขานุการ  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และนายศิริศักดิ์ สีคำภา กรรมการ พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยนายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจิตติวัฒน์ กันธมาลา ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และนางสาวมนชญา รัชตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ - ที่ปรึกษา – เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

  *การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และรายละเอียดของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน 

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.