• เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19

  12 /07/2021  ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19

  ตามมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 ได้ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ให้ได้มากที่สุด

  ด้วยความห่วงใยลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) 100% ตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (BCP) ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้ตามปกติ

  สำหรับการบริการ “เปิดบัญชีกองทุนใหม่” บริษัทฯ ขอให้บริการเพียงช่องทางเดียว คือ การเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.xspringam.com จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

  สำหรับกรณีที่ต้องการการบริการ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล, สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, โอนหน่วยลงทุน, ซื้อขายหน่วยลงทุน, ท่านสามารถดำเนินการผ่านอีเมล โดยติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่าย Customercare โทร. 02 624 6333 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือส่งอีเมลมาที่ customercare@xspringam.com และ Line : @xspringam

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.