• อินโนเทคส่งกองทุน I-TEP2 เข้าเป้าหมายในเวลาเพียง 26 วันทำการ

  นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.อินโนเทค กล่าวว่า ในวันนี้ กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ อีพี 2 (I-TEP2) สามารถทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย 5% เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เวลาเพียง 26 วันทำการ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่ 19 มกราคม 2564 เท่ากับ 10.5717 บาทต่อหน่วย ซึ่งเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการฯ ข้อ 1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) กรณี ที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย

  นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล ผู้จัดการกองทุน เปิดเผยว่า การที่กองทุน I-TEP2 สามารถทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาอันสั้นนั้น เป็นผลมาจากการบริหารจัดการกองทุนเชิงรุก (Active Fund Management) ของทีมจัดการกองทุน บลจ.อินโนเทค จำกัด โดยเฉพาะการคัดเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถัน (Stock Selection) ในหุ้นเติบโต (Growth Stock) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีการจับจังหวะการซื้อขาย (Market Timing) ที่เหมาะสมด้วย ทำให้ในช่วงเวลา 26 วันทำการที่ผ่านมา กองทุน I-TEP2 สามารถทำผลตอบแทนได้ถึง 5.7% สูงกว่าดัชนีชี้วัด คือ SET TRI ที่ให้ผลตอบแทน 2.7%

  นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บลจ.อินโนเทค อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะออกกองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ อีพี 3 ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย และมีความเชื่อมั่นต่อความสามารถของทีมจัดการลงทุนที่เชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้นรายตัว โดยมองว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในปีนี้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทั่วโลก นอกจากนี้ บลจ.อินโนเทค ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะออกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย

   

  Innotech Asset Management

  "เพราะเป้าหมายของคุณ คือเป้าหมายของเรา"

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.