• บลจ. อินโนเทค แบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดอินโนเทคหุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS) เพื่อสนับสนุนโครงการด้าน ESG ผ่านแพลทฟอร์ม เทใจ ดอทคอม

  28 /10/2020  บลจ. อินโนเทค แบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดอินโนเทคหุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS) เพื่อสนับสนุนโครงการด้าน ESG ผ่านแพลทฟอร์ม เทใจ ดอทคอม

  นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทใจ จำกัด พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด โดย นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (E: Environment) การช่วยเหลือสังคม (S: Social) และการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี (G: Governance) โดย บลจ.อินโนเทค จะจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management fee) ส่วนหนึ่ง ซึ่ง บลจ.อินโนเทค ได้เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โครงการต่างๆ ภายใต้แพลทฟอร์มของเทใจ ดอทคอม

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.