• ประกาศขายทอดตลาดกองทุนเปิด S-PFI 3M4, S-PFI 3M5, S-PFI 3M3, S-PFI 3M1, S-PFI 6M6

  03 /07/2020  เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด S-PFI 3M4, กองทุนเปิด S-PFI 3M5, กองทุนเปิด S-PFI 3M3, กองทุนเปิด S-PFI 3M1, กองทุนเปิด S-PFI 6M6

  บลจ.อินโนเทค จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ชำระบัญชีกองทุนฯ ขอแจ้งความคืบหน้าในการบังคับคดี ต่อ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ จะมีการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ (ที่ดิน 34 ไร่ 2 งาน 46 ตร.วา/ตร.ม. ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ) นัดที่ 3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
  ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ และหากท่านมีความสนใจที่จะเข้าประมูล ท่านสามารถเข้าร่วมประมูลได้ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 411 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 10.00 น. โดยราคาเริ่มต้นประมูลที่ 359,996,000 บาท (สามร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฎตามลิ้งค์นี้ 
  http://asset.led.go.th/newbid/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%C1%C2.191&law_suit_year=2561&deed_no=281087&addrno=-

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.