• ประกาศขายทอดตลาดหุ้น WCIG (ทรัพย์ที่ได้จากการบังคับคดี S-PFI6M5)

  01 /07/2020  เรียน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (Selling Agent)

  บลจ.อินโนเทค จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ชำระบัญชี กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M5 (กองทุนฯ) ขอแจ้งความคืบหน้าในการสืบทรัพย์และบังคับคดีต่อ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (WCIH) ซึ่งเป็นลูกหนี้
  ตามคำพิพากษา โดยในวันพรุ่งนี้ (5 มิถุนายน 2563) สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนนทบุรี จะมีการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ นัดที่ 3 หุ้นสามัญของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลีนิค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (WCIG) ซึ่งเป็นทรัพย์ซึ่งกองทุนฯ
  ได้ยึดไว้ตามกระบวนการบังคับคดีลูกหนี้

  ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ และหากท่านมีความสนใจที่จะเข้าประมูล ท่านสามารถเข้าร่วมประมูลได้ ที่ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 1,227,150 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
  ในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 146 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และนัดอื่นๆ
  ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลด https://www.innotechasset.com/uploads/files/1591278557-VNQsB.pdf

  อนึ่ง บริษัทต้องขออภัยที่แจ้งประชาสัมพันธ์ล่าช้า เนื่องจากทางรัฐบาลเพิ่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และกรมบังคับคดีจัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์ตามปกติเมื่อ 1 มิถุนายน 2563
  ที่ผ่านมา และกรมบังคับคดีได้ดำเนินกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์นัดที่สามต่อไปทันที

  หมายเหตุ: บริษัท วุฒิศักดิ์ คลีนิค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (WCIG) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
  ซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป (Public information) ล่าสุด WCIG ถือหุ้นในบริษัทในกลุ่มวุฒิศักดิ์ต่างๆเกือบทั้งหมด อาทิ ธุรกิจคลีนิคความงาม ธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นต้น


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  บลจ.อินโนเทค จำกัด

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.