• บลจ. อินโนเทค จำกัด งดรับของขวัญ No Gift Policy

  26 /12/2019  บลจ. อินโนเทค จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ด้วยการสนับสนุนนโยบายการงดรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ บลจ. อินโนเทค จำกัด และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล บลจ. อินโนเทค จำกัด ขอขอบคุณทุกความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีให้กันตลอดมา

  Innotech Asset Management Company Limited is fully committed to conducting business with integrity and has adopted the "No Gift Policy" that is well-aligned with Innotech Asset Management Company Limited core values and good corporate governance practices. 

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.