• ลงทุนแบบคำนึงถึง ESG…ตอนที่ 2 Social

  17 /07/2021  ลงทุนแบบคำนึงถึง ESG…ตอนที่ 2 Social

  เมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงตัว E ของ ESG ซึ่งก็คือ Environment วันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทของธุรกิจต่อตัว S ซึ่งคือ Social หรือสังคมที่เราอยู่ โดยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN Global Compact (หรือเรียกว่า Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs) ที่เกี่ยวกับสังคมประกอบไปด้วยเรื่องการลดความยากจน ขจัดความอดอยาก สุขภาพ การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ หรือการลดความเลื่อมล้ำ

  จากข้อมูลของเวปไซต์ sdgindex.org ประเทศไทยมีคะแนน SDG ที่ 74.5 คะแนน เป็นลำดับที่ 41 จาก 166 ประเทศที่มีข้อมูล SDGs โดยประเทศได้คะแนนด้านการขจัดความยากจนดีที่สุดจากเป้าหมายทั้งหมด 17 ข้อ ส่วนเป้าหมายที่ทำคะแนนได้ดีรองลงมาได้แก่การศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึงและการเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นด้านอื่นๆ ที่ถือว่ายังค่อนข้างท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ การลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความหิวโหยและเกษตรยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งประเด็นด้านสังคมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนจากทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจที่จะขับเครื่องการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายและเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก

  แต่ทราบหรือไม่ครับว่าสำหรับกองทุน I-SEQS ที่นอกจากจะดูว่าบริษัทที่ลงทุนใน ESG หรือไม่ เรายังมีส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกัน นั่นเป็นเพราะว่า บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด จะนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการไปให้กับเทใจดอทคอม (taejai.com) ซึ่งเป็น platform ที่จะนำเงินส่วนนี้ไปจัดสรรให้การสนับสนุนแก่องค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริงและขยายผลต่อไป 

  หากเราเข้าไปดูเวปไซต์ของเทใจเราก็จะพบกับโครงการมากมายที่กำลังรอให้ทุกท่านเทใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ ตัวอย่างหนึ่งของโครงการที่ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะคือกองทุนเทใจให้โควิด19 ร่วมซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โดยโครงการตั้งเป้าระดมเงินบริจาค 5 ล้านบาท และก็สามารถบรรลุเป้าได้เกือบเต็ม 100% ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ platform เทใจ สามารถระดมเงินบริจาคได้แล้ว 154 ล้านบาทจากผู้บริจาคกว่า 8 หมื่นคน ให้กับโครงการจำนวน 386 โครงการ ซึ่งทาง บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด เชื่อมั่นว่าด้วยวิธีนี้เราจะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

  แม้ว่าจะไม่ง่ายนักที่เราจะผลักดันบริษัทที่เราลงทุนให้มีส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน อาจจะด้วยความซับซ้อนของการดำเนินการและเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ แต่เราก็สามารถลงทุนไปด้วยและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมไปด้วยจากการลงทุนในกองทุนรวม I-SEQS โดยนักลงทุนที่สนใจข้อมูลดังกล่าวสามารถดูได้ในเวปไซต์ https://www.xspringam.com/mutualfunds ครับ

   

  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.